E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 6 Sayı : 9 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 6 (9)
Cilt: 6  Sayı: 9 - Mayıs 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Günümüzde Hemşire Liderliğinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetim Programları
Cardiovascular Disease Management Programs in Nursing Leadership At The Present Time
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2015.001  Sayfalar 1 - 14

3.
Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri
Cardiovascular changes in critically ill patients and nursing interventions
Sevda Türen
doi: 10.5543/khd.2015.002  Sayfalar 15 - 26

4.
Kalp Yetersizliğinde Evde Bakım
Home Care in Heart Failure
Havva Öz Alkan, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.003  Sayfalar 27 - 41

5.
Kalp Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
Heart Valve Diseases and Nursing Care
Cansu Polat, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.004  Sayfalar 42 - 57

6.
Kalp Yetersizliği Yönetiminde Telemonitörizasyon ve Hemşirelik
Telemonitoring for Heart Failure Management and Nursing
Meral Altıok
doi: 10.5543/khd.2015.005  Sayfalar 58 - 74

ARAŞTıRMA
7.
Acil ve Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelerin EKG Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of ECG Knowledge of the employees in the Emergency and Intensive Care Nurses
Yasemin Çelik, Canan Karadaş, Cansu Akdağ, Gülay Özkeçeci
doi: 10.5543/khd.2015.006  Sayfalar 75 - 85

OLGU SUNUMU
8.
Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu
Twitching in Patient Temporary Pacemaker Implanted and Twiddler’s Syndrome
Fatma İltuş, Yasemin Tokem, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran
doi: 10.5543/khd.2015.007  Sayfalar 86 - 90

9.
Sağ ve Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Postoperatif Dönemdeki Hemşirelik Bakımı
Postoperative Nursing Care of The Patients With Right and Left Ventricular Assit Device
Sema Koçaşlı, İnci Mercan
doi: 10.5543/khd.2015.008  Sayfalar 91 - 98 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale