E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 24 Yıl : 2020
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

 

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Türk Kardiyoloji Derneği Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu'nun yayın organıdır. Alanındaki bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, çevirileri (izinli), editöre mektupları, haberleri, Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayımlar. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aritmi, kalp yeterliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, koroner yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bütün alanlarda yapılmış makaleleri kabul eder.

Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı olarak yayımlanır ve  Türkçe veya İngilizce yazılmış makale kabul eder.

Bibliyografik Detay

Dergi Adı: Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
Dergi Kısaltması: Turk J Cardiovasc Nurs
Yayın Sıklığı: Yılda 3 sayı
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
ISSN: 2149-4975 (E-Dergi)

Yayın Kurulu

Editör
Nuray Enç
Editör Yardımcıları
Fisun Şenuzun Aykar
Zeynep Canlı Özer
Hilal Uysal
Sahibi
Türk Kardiyoloji Derneği Adına
Mustafa Kemal Erol
Yazı İşleri Müdürü
İlkay Gücük

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Ayfer Karadakovan, İzmir
 • Ahmet Temizhan, Ankara
 • Ahmet Yıldız, İstanbul
 • Ali Metin Esen, İstanbul
 • Asiye Akyol, İzmir
 • Cevat Kırma, İstanbul
 • Çetin Erol, Ankara
 • Ertan Ural, Kocaeli
 • Gökhan Kahveci, İstanbul
 • Gülcan Bakan, Denizli
 • Gülten Kaptan, İstanbul
 • Gülümser Argon, İzmir
 • Hatice Mert, İzmir
 • İlknur Can, Konya
 • Mehmet Uzun, İstanbul
 • Mehdi Zoghi, İzmir
 • Meral Gün Altıok, Mersin
 • Mukadder Mollaoğlu, Sivas
 • Mustafa Yıldız, İstanbul
 • Necla Özer, Ankara
 • Nurcan Arat, İstanbul
 • Oktay Ergene, İzmir
 • Ömer Kozan, İzmir
 • Sabire Yurtsever, Mersin
 • Sıdıka Oğuz, İstanbul
 • Seher Belgüzar Kara, Ankara
 • Serap Ünsar, Tekirdağ
 • Serap Özer, İzmir
 • Sevda Türen, İstanbul
 • Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Malatya
 • Tülin Bedük, İzmir
 • Vedat Aytekin, İstanbul
 • Yasemin Tokem, İzmir
 • Mehmet Yunus Emiroğlu
 • Zerrin Yiğit, İstanbul

Özet ve Indeks

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi ÜAK Doçentlik başvurularında yer alan " Ulusal Hakemli Dergi" tanımına uyan ULAKBİM TR DİZİN dergi listesindedir. Dergimiz aynı zamanda Türkiye Atıf Dizininde de indekslenmektedir.

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2020 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale