E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 6 Sayı : 10 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 6 (10)
Cilt: 6  Sayı: 10 - Ağustos 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hasta Yönetimi
Patient Management After Cardiopulmonary Resuscitation
Yasemin Uslu, Fatma Demir Korkmaz
doi: 10.5543/khd.2015.009  Sayfalar 99 - 111

ARAŞTıRMA
3.
Acıbadem Sağlık Grubunda hemşirelere verilen temel elektrokardiyografi eğitimi sonuçlarının değerlendirilmesi: Ölümcül ritimleri tanıma
Evaluating the education results of the nurses who had basic electrocardiography education in Acıbadem Health Group: Recognizing deadly rythms
Aybüke Özoğul, Ayşe Yolaçan, Birsen Erkuş
doi: 10.5543/khd.2015.010  Sayfalar 112 - 120

OLGU SUNUMU
4.
Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Bir Komplikasyon: Kontrast Madde Nefropatisi ve Hemşirelik Yaklaşımları
The Complication of Following Coronary Angiography: Contrast-Induced Nephropathy and Nursing Care
Gülsüm Nihal Çürük, Hatice Yüceler Kaçmaz, Mehmet Güngör Kaya
doi: 10.5543/khd.2015.011  Sayfalar 121 - 128

5.
Miyo-Perikarditte Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Myo-Pericarditis: A case report
Cansu Polat, Zehra Kırkaya, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2015.012  Sayfalar 129 - 137 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale