E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 10 Sayı : 21 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 10 (21)
Cilt: 10  Sayı: 21 - Nisan 2019
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hipertansiyon Hastalarının İlaç ve Diyet Tedavisine Uyum Düzeyleri
Levels Compliance to Medication and Diet Therapy of Patients with Hypertension
Sıdıka Oğuz, Safiye Yanmış, Burcu Akbaş, Ruken Kol
doi: 10.5543/khd.2018.63644  Sayfalar 1 - 7

2.
Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Hastalık Algısının İlaç Uyumuna Etkisi
The effect of illness perceptions on medication adherence in patients undergoing percutaneous coronary intervention
İlknur Karabulut, Meral Gün
doi: 10.5543/khd.2019.82905  Sayfalar 8 - 16

DERLEME
3.
Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı
Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care
Serap Ünsar, Özlem Özdemir, Ecehan Yenici Bulut
doi: 10.5543/khd.2018.97269  Sayfalar 17 - 24

4.
Kardiyovasküler Sağlık ve Hastalıkta Mikrobiyotanın Etkisi
The Effect of Microbiota on Cardiovascular Health and Disease
Mediha Sert, Zeynep Özer
doi: 10.5543/khd.2018.88700  Sayfalar 25 - 32

OLGU SUNUMU
5.
Esansiyel Hipertansiyonu Olan Bir Hastada Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach To Roy Adaptation Model In a Patient With Essential Hypertension
Gülistan Yoldaş, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun Aykar
doi: 10.5543/khd.2018.63626  Sayfalar 33 - 39 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale