E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 7 Sayı : 14 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 7 (14)
Cilt: 7  Sayı: 14 - Aralık 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I

DERLEME
2.
Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi
Effect of Coffee Consumption on Heart Healt
Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan
doi: 10.5543/khd.2016.29290  Sayfalar 136 - 139

3.
Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses in Cardıac Rehabilitation
Esra Akbulut, Derya Tülüce, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5543/khd.2016.54254  Sayfalar 140 - 146

4.
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Bireylerde Yaşam Şekli Değişikliği: Pender’ in Sağlığı Geliştirme Modeli
Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2016.93064  Sayfalar 147 - 152

ARAŞTıRMA
5.
Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Hopelessness and Quality of Life in Patients with Myocardial Infarction
Fatma Akçay Fırat, Özden Dedeli
doi: 10.5543/khd.2016.72792  Sayfalar 153 - 161

6.
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde İlaç Uyumuna Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of the Factors Preventing Medication Compliance in Individuals with Chronic Heart Failure
Nazmiye Köseoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2016.03016  Sayfalar 162 - 168

7.
Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Caregiver Contrubition to Self-care of Heart Failure
Gülçin Akbıyık, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2016.36449  Sayfalar 169 - 177

OLGU SUNUMU
8.
Ventriküler Aritmilere Neden Olan Pinch-Off Sendromunun Perkütan Tedavisi
Percutaneous Treatment Of Pinch-Off Syndrome Causing Ventricular Arrhythmias
Ercan Karabey, Osman Beton, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/khd.2016.77486  Sayfalar 178 - 181

9.
Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı'na Göre Vazovagal Senkop’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report
Ayşegül Çelik, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2016.38358  Sayfalar 182 - 186 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale