Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Review

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Hastalarında Deliryumun Önlenmesi

1.

Department of Surgical Diseases Nursing, Dokuz Eylul University, Health Sciences Institute, Izmir, Turkey

2.

Surgical Nursing Department, Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, Izmir, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 43-49
DOI: 10.5543/khd.2022.213256
Okunma: 654 İndirilme: 178 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Bu makale açık kalp cerrahisi sonrası hastalarda deliryum risk faktörlerini, deliryumun tanılanmasında kullanılan ölçekleri ve deliryumu önlemeye yönelik girişimleri tanımlamak amacıyla yazılmıştır.

Yöntem: Derleme makalesi olarak yazılmıştır.

Bulgular: Deliryum; oryantasyon kaybı, dikkat ve belleğin bozulmasıyla karakterize akut konfüzyonel bir durumdur. Deliryumun pek çok farklı nedene bağlı ortaya çıktığı ve geri dönüşümlü olduğu bilinmektedir. Kalp cerrahisi sonrası deliryum insidansına yönelik yapılan sistematik incelemede de %3 ile %70 oranında olduğu görülmektedir. Açık kalp cerrahisinde deliryumun gelişimine etki eden ameliyat öncesi, sırası ve sonrası risk faktörleri bulunmaktadır. Açık kalp cerrahisi sonrası hastalar yoğun bakım ünitesinde deliryum açısından rutin olarak geçerli ve güvenilir bir deliryum değerlendirme aracı ile her nöbet değişiminde tanılanmalıdır. Yoğun bakım ünitesinde, hastalarla güven ilişkisi kurulmalı, etkili iletişim teknikleri kullanılmalı, saat ve takvim kullanımı gibi hastaların oryantasyonu için çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Hastaların ameliyat sonrası erken dönemde mobilizasyon ile aktivitesi sağlanmalı, hastaların ağrısı olup olmadığı değerlendirilmeli ve ağrı varlığında uygun ağrı tedavisi uygulanmalıdır. Hastaların bu süreçte gece uykusunu sürdürmesi de önemlidir.

Sonuç: Deliryumun önlenmesinde bu çok bileşenli girişim müdahalelerinin uygulanması önerilmektedir.

Cite this article as: Ulus M, Durmaz Eder A. Açik kalp cerrahisi sonrasi yoğun bakim hastalarinda deliryumun önlenmesi. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):43-49.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975