E-ISSN 2149-4975
En Çok İndirilen Makaleler - Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ÖZEL SAYI
1.
Kardiyovasküler Sistem ve Egzersiz
Cardiovascular System and Exercise
Mehmet Uzun
doi: 10.5543/khd.2016.77487  KVHD 2016; 7 - 60 2 | Sayfalar 48 - 53

DERLEME
2.
Akut Koroner Sendromlarda Hemşirelik Bakımı
Nursing Care for Acute Coronary Syndrome
Zeynep Canlı Özer, Şeyma Demir
doi: 10.5543/khd.2012.003  KVHD 2012; 3 - 3 | Sayfalar 19 - 32

OLGU SUNUMU
3.
Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı'na Göre Vazovagal Senkop’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report
Ayşegül Çelik, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2016.38358  KVHD 2016; 7 - 14 | Sayfalar 182 - 186

DERLEME
4.
Antiembolik Çorap Yönetiminde Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları: Antiembolik Çorap Bakım Protokolü
Nurses Role and Responsibilities on Management of Antiembolism Stockings: Antiembolism Stocking Care Protocol
Elif Akyüz, Zahide Tunçbilek
doi: 10.5543/khd.2019.68077  KVHD 2018; 9 - 20 | Sayfalar 96 - 104

OLGU SUNUMU
5.
Mitral Stenozlu KOAH Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
The Nursing Care to COPD Patient with/who had Mitral Stenosis: Case Report
Sevda Efil
doi: 10.5543/khd.2018.53825  KVHD 2018; 9 - 18 | Sayfalar 41 - 49

DERLEME
6.
Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi
The importance of physical activity in the prevention and control of cardiovascular diseases
Pınar Yeşil, Meral Altıok
doi: 10.5543/khd.2012.005  KVHD 2012; 3 - 3 | Sayfalar 39 - 48

7.
Kronik Kalp Yetersizliğinin Bakım Yönetiminde Hemşireler için Bir Rehber
A Guide for the Nurses in Care Management of Heart Failure
Elçin Sebahat Kasapoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2017.35229  KVHD 2017; 8 - 16 | Sayfalar 35 - 44

8.
İntraaortik Balon Pompası ve Hemşirelik Bakımı
Intraortic balloon pump and nursing care
Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2012.002  KVHD 2012; 3 - 3 | Sayfalar 9 - 18

9.
Kritik Hastalıklarda Sıvı Elektrolit Dengesi Değişikliklerinde Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses for Changes in Fluid-Electrolyte Balance in Critical Diseases
Aslı Tok Özen, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2013.002  KVHD 2013; 4 - 5 | Sayfalar 9 - 13

ARAŞTIRMA
10.
Koroner Yoğun Bakımda Kalp Yetersizliği Hastaları İçin Belirlenen Hemşirelik Tanıları ve NANDA’ya Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Nursing Diagnoses for Heart Failure Patients in Coronary Care Unit and Evaluation of NANDA Compliance
Sevda Türen, Filiz Çetinkaya Işık, Necibe Uzun Morgül, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2017.18199  KVHD 2017; 8 - 17 | Sayfalar 115 - 120

OLGU SUNUMU
11.
Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Heart Failure: A case report
Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2014.004  KVHD 2014; 5 - 7 | Sayfalar 32 - 40

DERLEME
12.
Kalp Kapak Protezleri Sonrası Antikoagülan Tedaviye Uyum
Anticoagulant Treatment Compliance After Heart Valve Prosthesis
Eda Ayten Kankaya, Özlem Bilik
doi: 10.5543/khd.2018.19870  KVHD 2018; 9 - 18 | Sayfalar 29 - 34

13.
Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı
Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care
Serap Ünsar, Özlem Özdemir, Ecehan Yenici Bulut
doi: 10.5543/khd.2018.97269  KVHD 2019; 10 - 21 | Sayfalar 17 - 24

14.
Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının Hastane İçi Hemşirelik Bakımı
Nursing Care of Patients Chronic Heart Failure in The Hospital
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2012.009  KVHD 2012; 3 - 4 | Sayfalar 85 - 100

15.
Kalp Yetersizliğinde Ödem
Edema in Heart Failure
Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2018.14632  KVHD 2018; 9 - 19 | Sayfalar 69 - 75

ARAŞTIRMA
16.
Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi
Determining the Experiences of the Patients who were being Treated in Intensive Care Unit
Işılay Dinlegör Sekmen, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2019.20982  KVHD 2018; 9 - 20 | Sayfalar 113 - 119

OLGU SUNUMU
17.
Derin Ven Trombozu Olan Hastanın Gordon’ un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of Patients with Deep Vein Thrombosis According to Gordon's Functional Health Patterns Model: Case Report
Gülçin Şahin, Elif Akyüz
doi: 10.5543/khd.2018.20082  KVHD 2018; 9 - 18 | Sayfalar 35 - 40

ARAŞTIRMA
18.
Türkiye’de Kardiyoloji Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Teknisyenlerin Profili
Profile of Nurses and Technicians Working in the Cardiology Clinics in Turkey
Nuray Enç, Hilal Uysal, Fisun Şenuzun, Zeynep Canlı Özer, Emine Guruşçu, Öznur Şentürk
doi: 10.5543/khd.2012.008  KVHD 2012; 3 - 3 | Sayfalar 70 - 83

ÖZEL SAYI
19.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Güncel Psikososyal Yaklaşımlar
Current Psychosocial Approaches in Cardiovascular Diseases
Nazmiye Kocaman Yıldırım, Sibel Öztürk
doi: 10.5543/khd.2016.81904  KVHD 2016; 7 - 60 2 | Sayfalar 60 - 68

DERLEME
20.
Kardiyak Rehabilitasyon ve Hemşirenin Sorumlulukları
Cardiac Rehabilitation and Nursing Responsibilities
Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2012.006  KVHD 2012; 3 - 3 | Sayfalar 49 - 59

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi