E-ISSN 2149-4975
Baskıdaki Makaleler - Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Diken üstünde olmak: Kalp damar cerrahisi kliniğinde kıdemli ve işe yeni başlayan hemşirelerin deneyimleri
Being on The Thorn: Senior Nurse And New Nurse Experiences in The Cardiovascular Surgery İnpatient Clinic
Eda Ayten Kankaya, Aylin Durmaz Eder, Özlem Bilik
doi: 10.5543/khd.2022.87609  Sayfa 

2.
Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboemboliyi Önlemede Kanıta Dayali Uygulamaların Kullanılma Durumlarının İncelenmesi
Investigation of the Use of Evidence-Based Practices in Preventing Venous Thromboembolism in Surgical Clinics
Kevser Karacabay, Veli Arslan
doi: 10.5543/khd.2022.14622  Sayfa 

3.
Varis Ameliyatı Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Öz Bakımlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Self-Care After Discharge Following Varicose Vein Surgery
Burcu Şahbaz, Sema Koçaşlı, Atike Tekeli Kunt
doi: 10.5543/khd.2022.63634  Sayfa 

4.
Anxiety, Depression, Perceived Social Support and Life Satisfaction in Mothers with Children in the Pediatric Cardiac Care Unit After Heart Surgery
Fatma Bozdağ
doi: 10.5543/khd.2023.17136  Sayfa 

5.
Cerrahi Hemşirelerinin Venöz Tromboemboliye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
Informatıon and Practıces of Surgıcal Nurses Regardıng Venous Thromboembolıa
Nurdan Gezer, Büşra Şahi&775;n, Ezgi Arslan, Büşra Şahi&775;n
doi: 10.5543/khd.2023.08108  Sayfa 

6.
Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hastalık Uyumuna İlişkin Öz Farkındalıkları: Nitel Bir Araştırma
Self-Awareness of Individuals with Heart Failure Regarding Disease Adjustment: A Qualitative Study
Cengiz Şabanoğlu, Nilay Bektaş Akpınar, Ulviye Özcan Yüce
doi: 10.5543/khd.2022.40316  Sayfa 

7.
Hemşirelik Eğitiminde Verilen Temel Elektrokardiyografi Dersinin Klinik Yansımaları: Nitel Bir Çalışma
Clinical Reflections of the Basic Electrocardiography Course in Nursing Education: A Qualitative Study
Selin Keskin Kızıltepe, Aslı Kurtgöz, Hülya Keskin
doi: 10.5543/khd.2022.81994  Sayfa 

8.
Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının İlaca, Diyete Uyumları ve Yaşam Kaliteleri
The Adaptation of Chronic Heart Failure Patients to Medicine and Diet and Their Life Qualities
Tülay Demirci, Ilknur Metin Akten
doi: 10.5543/khd.2022.15010  Sayfa 

DERLEME
9.
Pulmoner Ödemde Bakım Yönetimi
Care Management in Pulmonary Edema
Serap Özer, Adile Ay
doi: 10.5543/khd.2022.66487  Sayfa 

Hızlı AramaCopyright © 2023 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi