E-ISSN 2149-4975
Baskıdaki Makaleler - Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Erişkin ECMO Hastası Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları
Assessment of Critical Care Nurses' Knowledge and Practices in Adult ECMO Patient Care
Öznur Erbay Dallı
doi: 10.5543/khd.2024.19970  Sayfa 

2.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yaşam Tutumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Life Attitude in Patients with Acute Coronary Syndrome
Özlem Bulantekin Düzalan, Şeyma Kaya Camcı
doi: 10.5543/khd.2024.75002  Sayfa 

3.
Kardiyovasküler Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon Programının Yaşam Kalitesi, Biyofizyolojik Parametreler ve Psikolojik Özelliklere Etkisi
The Effect of Cardiac Rehabilitation Program on Quality of Life, Biophysiological Parameters, and Psychological Features in Patients with Cardiovascular Disease
Sevda Türen, Filiz Çetinkaya Işık, Selahattin Türen
doi: 10.5543/khd.2024.18480  Sayfa 

4.
Kalp Yetmezliği Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Yükü ve Stres Düzeyi
Caregiver Burden and Stress Levels among Family Members Caring for Heart Failure Patients
Esra Türker, Sıla Akay
doi: 10.5543/khd.2024.60465  Sayfa 

5.
Yetişkin Bireylerin Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between the Knowledge Level of Cardiovascular Diseases Risk Factors and Health Promotion and Protective Behaviors of Adults
Sabahat Coşkun
doi: 10.5543/khd.2024.49369  Sayfa 

6.
Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Uyumu ile E-Sağlık Okur Yazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Medication Adherence and E-Health Literacy Levels in Patients with Hypertension
Gülpınar Aslan, Elif Kant
doi: 10.5543/khd.2023.65002  Sayfa 

DERLEME
7.
Hemşireler Tarafından Koroner Arter Bypass Greft Hastalarına Uygulanan Taburculuk Eğitimi ve Telefon Danışmanlığı: Nedir, Neden Önemlidir, Faydaları Nelerdir?
Discharge Training and Telephone Counseling Applied by Nurses to Coronary Artery Bypass Graft Patients: What Is It, Why Is It Important, What Are the Benefits?
Ufuk Kaya, Ümran Dal Yılmaz
doi: 10.5543/khd.2023.39206  Sayfa 

8.
TAKOTSUBO Kardiyomiyopatisi: Hemşireler Kırık Bir Kalbi İyileştirebilir Mi?
TAKOTSUBO Cardiomyopathy: Can Nurses Heal A Broken Heart?
Abdullah Avcı, Meral Gün
doi: 10.5543/khd.2023. 76598  Sayfa 

9.
Kalp Yetersizliği Yönetiminde Mobil Oyun Kullanımı: Eğlenceden Daha Fazlası!
The Use Of Mobıle Games In The Management Of Heart Faılure: More Than Entertaınment!
Abdullah Avcı, Meral Gün
doi: 10.5543/khd.2023.70883  Sayfa 

OLGU SUNUMU
10.
ECMO'lu Hasta Bakımında Abdellah’ın Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Olgu Sunumu
Application of Abdellah's Nursing Process in Patient Care with ECMO: A Case Report
Ebru Dizdar, Semiha Alkan
doi: 10.5543/khd.2024.44366  Sayfa 

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi