E-ISSN 2149-4975

Yayın Kurulu | Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

Yayın Kurulu

Editör

Fisun Şenuzun Aykar
İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye
0000-0002-3466-4943

fisunsenuzun@gmail.com

Editör Yardımcıları

Zeynep Canlı Özer
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
0000-0001-8405-1208
zeynepardaozer@yahoo.com
Hilal Uysal
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
0000-0003-3211-7011

hilaluysal@gmail.com

Sahibi

Türk Kardiyoloji Derneği Adına
Muzaffer M. Değertekin

Danışma Kurulu

Ayfer Karadakovan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-7225-6860
Ahmet Temizhan, Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara
0000-0002-2605-159X
Ahmet Yıldız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
0000-0001-9477-0740
Ali Metin Esen
HealthActive Exclusive Klinik Muayehane, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
0000-0001-8693-934X
Asiye Akyol
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
0000-0003-1018-4715
Cevat Kırma
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0001-9986-050X
Çetin Erol
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Ankara, Türkiye
0000-0001-7396-3818
Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Kocaeli, Türkiye
0000-0003-2828-9662
Gökhan Kahveci
Liv Hastaneleri, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
Gülcan Bakan, Denizli
Pamukkale Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Denizli, Türkiye
0000-0002-9994-6124
Gülten Kaptan
Beykoz Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
Gülümser Argon
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-9997-8687
Hatice Mert
Dokuz Eylül Üniversitesi, İç hastalıkları Hemşireliği, İzmir, Türkiye
İlknur Can
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi, Konya, Türkiye
Mehmet Uzun
Üsküdar Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul
0000-0003-2999-489X
Mehmet Yunus Emiroğlu
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
0000-0002-3873-8997
Mehdi Zoghi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, İzmir, Türkiye
0000-0002-8156-2675
Meral Gün Altıok
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
0000-0002-0434-368X
Mukadder Mollaoğlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
0000-0002-9264-3059
Mustafa Yıldız
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
0000-0003-3502-4785
Necla Özer
Haacettepe Üniversitesi, Kardiyoloji, Ankara, Türkiye
0000-0001-7914-0169
Nurcan Arat
Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
0000-0002-6467-1693
Oktay Ergene
Dokuz Eylül Üniversitesi, Kardiyoloji, İzmir, Türkiye
0000-0003-1775-4063
Ömer Kozan
Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
0000-0002-7908-4029
Sabire Yurtsever
Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Mersin, Türkiye
0000-0002-5073-2416
Sıdıka Oğuz
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
0000-0002-1101-1923
Seher Belgüzar Kara
Yüksek İhtisas Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
Serap Ünsar
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Edirne, Türkiye
0000-0001-7723-8816
Serap Özer
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İzmir, Türkiye
0000-0002-8903-1596
Sevda Türen
İstanbul Kültür Üniversitesi, İç Hastalıkları hemşireliği, İstanbul, Türkiye
0000-0003-1123-5879
Seyhan Çıtlık Sarıtaş
İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Malatya, Türkiye
0000-0003-2519-0261
Tülin Bedük
Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye
0000-0002-4514-9381
Vedat Aytekin
Koç Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
0000-0003-2761-7572
Yasemin Tokem 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
0000-0001-9140-2846
Zerrin Yiğit
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
0000-0002-8368-7906

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi