E-ISSN 2149-4975
pdf
Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonu Uygulanan Hastaların Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 130-139 | DOI: 10.5543/khd.2022.213660

Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonu Uygulanan Hastaların Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Özlem Öztürk1, Gülşah Aydın1, Nevin Taşyapar1, Özlem Bektaş2, Kıymet Kaplan Yücel3, Ayşenur Mert3, Sevinç Itır3, Tülay Ölmez Çiçek3
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşireliği, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Nakli Kalp Destek Sistemleri Koordinatörlüğü, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Sol ventrikül destek cihazı (LVAD) implantasyonu uygulanan hastaların bu cihazla birlikte yaşamaya ilişkin deneyimlerini ortaya çıkarmaktır.

Yöntem: Nitel bir araştırma olarak fenomenolojik tasarımda gerçekleştirilen araştırmaya bir üniversite hastanesinde LVAD implantasyonu uygulanan, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 10 hasta dahil edildi. Veri toplama araçları olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, birebir metin haline getirildikten sonra tematik analiz yapılmıştır.

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda, beş ana tema oluşturulmuştur. Bu temalar “LVAD İle Yaşamak”, “LVAD’nin Yaşama Olumlu Etkileri”, LVAD İle Yaşamaya Bağlı Zorluklar”, “LVAD Hastalarının Aldıkları Hizmetler/Destekler” ve “Öneriler”dir.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda LVAD implantasyonu uygulanan hastaların, hastalık semptomlarının azalmasına bağlı yaşam kalitelerinin arttığı ancak cihaz ile yaşamaya bağlı bir takım zorluklar yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: LVAD, yaşam deneyimleri, nakile köprü

Experiences of Patients with Left Ventricular Assist Device Implantation: A Phenomenological Study

Özlem Öztürk1, Gülşah Aydın1, Nevin Taşyapar1, Özlem Bektaş2, Kıymet Kaplan Yücel3, Ayşenur Mert3, Sevinç Itır3, Tülay Ölmez Çiçek3
1Ankara University, Faculty of Medicine, Head Nurse of Cebeci Research and Application Hospital, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty of Medicine, Cebeci Research and Practice Hospital, Heart Transplantation Cardiac Support Systems Coordinator, Ankara, Turkey
3Ankara University, Faculty of Medicine, Cebeci Research and Practice Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

Objective: This study aims to reveal the experiences of patients who underwent left ventricular support device implantation regarding living with this device.

Methods: A total of 10 patients over the age of 18, who underwent left ventricular support device implantation at a university hospital and were discharged at least 1 month after implantation, were included in the qualitative, phenomenological study. As data collection tools, personal information forms and interview forms prepared by the researchers were used. The data for this study have been collected through in-depth interviews. The interviews were recorded with a voice recorder and transcribed exactly, and the inductive content analysis method was used.

Results: As a result of the analysis of the data, 5 main themes were formed. These themes are “Living with LVAD,” “Positive Effects of LVAD on Life,” “Challenges of Living with LVAD,” “Services/Supports Received by LVAD Patients,” and “Recommendations.”

Conclusion: As a result, in our study, patients with left ventricular support devices adapted to life with the device and their quality of life increased with the device. While continuing their daily lives, they encountered some difficulties related to taking a bath, carrying the device, changing the battery, and dressing.

Keywords: LVAD, life experiences, bridge to transplantation

Özlem Öztürk, Gülşah Aydın, Nevin Taşyapar, Özlem Bektaş, Kıymet Kaplan Yücel, Ayşenur Mert, Sevinç Itır, Tülay Ölmez Çiçek. Experiences of Patients with Left Ventricular Assist Device Implantation: A Phenomenological Study. Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 130-139

Sorumlu Yazar: Özlem Öztürk
Makale Dili: İngilizce
Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi