E-ISSN 2149-4975
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk J Card Nur: 13 (32)
Cilt: 13  Sayı: 32 - Aralık 2022
DERLEME
1.
Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü: Neleri Bilmeliyim?
Infection Control in Coronary Intensive Care Units: What Should I Know?
Serap Özer, Adile Ay
doi: 10.5543/khd.2022.214380  Sayfalar 125 - 129

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonu Uygulanan Hastaların Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma
Experiences of Patients with Left Ventricular Assist Device Implantation: A Phenomenological Study
Özlem Öztürk, Gülşah Aydın, Nevin Taşyapar, Özlem Bektaş, Kıymet Kaplan Yücel, Ayşenur Mert, Sevinç Itır, Tülay Ölmez Çiçek
doi: 10.5543/khd.2022.213660  Sayfalar 130 - 139

3.
Kardiyak Rehabilitasyon Programına Katılımı Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Participation in the Cardiac Rehabilitation Program
Jiyan Parmaksız, Zülfünaz Özer
doi: 10.5543/khd.2022.220893  Sayfalar 140 - 148

4.
Koroner Kalp Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Examination of Psychological Resilience Levels and Related Factors of Coronary Heart Patients
Özlem Demirci, Besti Üstün
doi: 10.5543/khd.2022.221098  Sayfalar 149 - 158

5.
Kalp Yetersizliği Hastalarının Psikososyal Uyumlarının Belirlenmesi
Determination of Psychosocial Adjustment of Patients with Heart
Selin Türksen Ülkü, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2022.220995  Sayfalar 159 - 166

6.
İnfüzyon Yeri Değiştirilerek Uygulanan Amiodaron Uygulamasında Flebit ile İlişkili Faktörler
Factors Associated with Phlebitis in Amiodarone Administration by Changing the Infusion Site
Yasemin Kalkan Uğurlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2022.214481  Sayfalar 167 - 172

7.
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Hastaların Semptom Durumu ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Symptom Status and Health-Related Quality of Life in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension
Sevda Türen, Kadriye Memiç Sancar, Selahattin Türen
doi: 10.5543/khd.2022.2225123  Sayfalar 173 - 179

OLGU SUNUMU
8.
Kalp Yetmezliği Olan Hastanın Ida Jean Orlando’nun Etkileşim Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of a Patient with Heart Failure According to the Interaction Model of Ida Jean Orlando: A Case Report
Abdullah Avcı, Esra Çavuşoğlu, Mualla Yılmaz
doi: 10.5543/khd.2022.212233  Sayfalar 180 - 186

DIĞER
9.
13. Hakem Dizini
13th Reviewer Index

Sayfa 187
Makale Özeti |Tam Metin PDF

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi