E-ISSN 2149-4975
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk J Card Nur: 14 (35)
Cilt: 14  Sayı: 35 - Aralık 2023
ARAŞTIRMA
1.
Menopozdaki Kadınların Kardiyovasküler Hastalık Riskine Yönelik Farkındalık Düzeyleri
Awareness Levels of Cardiovascular Diseases Risk of Menopausal Women
Elif Keten Edis, Sümeyye Bal
doi: 10.5543/khd.2023.24085  Sayfalar 109 - 116

2.
Akut Koroner Sendromlu Bireylerde Cinsiyetler Arasında Semptom, Tedavi ve Davranış Farklılıkları: Kesitsel Bir Çalışma
Differences in Symptoms, Treatment, and Behavior Between Genders in Individuals with Acute Coronary Syndrome: A Cross-Sectional Study
Özlem Ceyhan, Songül Karadağ, Pınar Tekinsoy Kartın, Ali Doğan, Züleyha Kılıç
doi: 10.5543/khd.2023.85547  Sayfalar 117 - 123

3.
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin ECMO Uygulanan Hastaların Bakımı ile İlgili Algılarını ve Deneyimlerini Keşfetmek: Niteliksel Bir Çalışma
Exploring Cardiovascular Surgery Intensive Care Nurses’ Perceptions and Experiences with ECMO Patients Care: A Qualitative Study
Hafize Savaş, Sevil Güler, Sinan Sabit Kocabeyoğlu
doi: 10.5543/khd.2023.24865  Sayfalar 124 - 133

4.
Alt Ekstremitede Periferik Arter Hastalığı Tanılı Bireylerin Hastalıkla İlgili Bilgi ve Davranışları
Information and Behaviours Related to the Disease of Individuals with Diagnosis of Peripheral Artery Disease in the Lower Extremity
Nurdan Gezer, Dilara Şahan, Yakup Akyüz
doi: 10.5543/khd.2023.26214  Sayfalar 134 - 143

DERLEME
5.
Kardiyoloji Hemşireliğinde Güncel Teknolojik Yaklaşımlar
Current Technological Approaches in Cardiovascular Nursing
Gökşen Polat Topçuoğlu, Yasemin Tokem
doi: 10.5543/khd.2023.36459  Sayfalar 144 - 148

DIĞER
6.
14. Hakem Dizini
14th Reviewer Index

Sayfa 149
Makale Özeti |Tam Metin PDF

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi