E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ÖZEL SAYı
1.
Kardiyovasküler Sistem ve Egzersiz
Cardiovascular System and Exercise
Mehmet Uzun
doi: 10.5543/khd.2016.77487   2016; 7 - 60 2 | Sayfalar 48 - 53

OLGU SUNUMU
2.
Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı'na Göre Vazovagal Senkop’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of A Patient with Vasovagal Syncope According to Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory: Case Report
Ayşegül Çelik, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2016.38358   2016; 7 - 14 | Sayfalar 182 - 186

3.
Mitral Stenozlu KOAH Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
The Nursing Care to COPD Patient with/who had Mitral Stenosis: Case Report
Sevda Efil
doi: 10.5543/khd.2018.53825   2018; 9 - 18 | Sayfalar 41 - 49

DERLEME
4.
Antiembolik Çorap Yönetiminde Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları: Antiembolik Çorap Bakım Protokolü
Nurses Role and Responsibilities on Management of Antiembolism Stockings: Antiembolism Stocking Care Protocol
Elif Akyüz, Zahide Tunçbilek
doi: 10.5543/khd.2019.68077   2018; 9 - 20 | Sayfalar 96 - 104

ARAŞTıRMA
5.
Koroner Yoğun Bakımda Kalp Yetersizliği Hastaları İçin Belirlenen Hemşirelik Tanıları ve NANDA’ya Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Nursing Diagnoses for Heart Failure Patients in Coronary Care Unit and Evaluation of NANDA Compliance
Sevda Türen, Filiz Çetinkaya Işık, Necibe Uzun Morgül, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2017.18199   2017; 8 - 17 | Sayfalar 115 - 120

DERLEME
6.
Kronik Kalp Yetersizliğinin Bakım Yönetiminde Hemşireler için Bir Rehber
A Guide for the Nurses in Care Management of Heart Failure
Elçin Sebahat Kasapoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2017.35229   2017; 8 - 16 | Sayfalar 35 - 44

7.
Kalp Yetersizliğinde Ödem
Edema in Heart Failure
Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2018.14632   2018; 9 - 19 | Sayfalar 69 - 75

8.
Kalp Kapak Protezleri Sonrası Antikoagülan Tedaviye Uyum
Anticoagulant Treatment Compliance After Heart Valve Prosthesis
Eda Ayten Kankaya, Özlem Bilik
doi: 10.5543/khd.2018.19870   2018; 9 - 18 | Sayfalar 29 - 34

ARAŞTıRMA
9.
Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi
Determining the Experiences of the Patients who were being Treated in Intensive Care Unit
Işılay Dinlegör Sekmen, Serap Ünsar
doi: 10.5543/khd.2019.20982   2018; 9 - 20 | Sayfalar 113 - 119

DERLEME
10.
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Bireylerde Yaşam Şekli Değişikliği: Pender’ in Sağlığı Geliştirme Modeli
Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2016.93064   2016; 7 - 14 | Sayfalar 147 - 152

11.
Sağ Taraf ve Posteriyor Elektrokardiyografi: Neden? Nasıl?
Right-Sided and Posterior Electrocardiograms: Why? How?
Sibel Sevinç
doi: 10.5543/khd.2016.26349   2016; 7 - 13 | Sayfalar 67 - 74

ÖZEL SAYı
12.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Güncel Psikososyal Yaklaşımlar
Current Psychosocial Approaches in Cardiovascular Diseases
Nazmiye Kocaman Yıldırım, Sibel Öztürk
doi: 10.5543/khd.2016.81904   2016; 7 - 60 2 | Sayfalar 60 - 68

DERLEME
13.
Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı
Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care
Serap Ünsar, Özlem Özdemir, Ecehan Yenici Bulut
doi: 10.5543/khd.2018.97269   2019; 10 - 21 | Sayfalar 17 - 24

OLGU SUNUMU
14.
Derin Ven Trombozu Olan Hastanın Gordon’ un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of Patients with Deep Vein Thrombosis According to Gordon's Functional Health Patterns Model: Case Report
Gülçin Şahin, Elif Akyüz
doi: 10.5543/khd.2018.20082   2018; 9 - 18 | Sayfalar 35 - 40

ÖZEL SAYı
15.
Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme
Patient Education and Behavior Change Development
Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2016.29591   2016; 7 - 60 2 | Sayfalar 41 - 47

OLGU SUNUMU
16.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care in Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) Patients: Case Report
Sevda Türen, Rahime Atakoğlu
doi: 10.5543/khd.2016.03521   2016; 7 - 13 | Sayfalar 127 - 135

ÖZEL SAYı
17.
Hipertansiyonda Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Evidence-based Care Practices in Hypertension
Nurhan Özpancar
doi: 10.5543/khd.2016.96268   2016; 7 - 50 1 | Sayfalar 2 - 11

DERLEME
18.
Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi
Effect of Coffee Consumption on Heart Healt
Sıdıka Oğuz, Zeynep Erdoğan
doi: 10.5543/khd.2016.29290   2016; 7 - 14 | Sayfalar 136 - 139

19.
Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü
The Role of Nurses in Cardıac Rehabilitation
Esra Akbulut, Derya Tülüce, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5543/khd.2016.54254   2016; 7 - 14 | Sayfalar 140 - 146

ARAŞTıRMA
20.
Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Patients Applied Left Ventricular Assist Device (LVAD)
Afife Yurttaş, Özlem Öztürk, Esin Kavuran
doi: 10.5543/khd.2017.24633   2017; 8 - 15 | Sayfalar 14 - 19 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale